Aito vuorovaikutus tapahtuu tässä ja nyt

Tällä viikolla minulla oli ilo sukeltaa koko päiväksi vuorovaikutuksen maailmaan Kuopion Yliopistollisen sairaalan sisäisten auditoijien kanssa. Tämä olikin mielenkiintoinen kokonaisuus, sillä siinä yhdistyi parhaimmalla mahdollisella tavalla entinen ja nykyinen: oma pitkä esimies- ja laatu-/auditointikokemus yhdistettynä nykyiseen vuorovaikutus- ja kehollisten menetelmien osaamiseen ja ennen kaikkea niiden jatkuvaan opiskeluun.

Auditoijien vuorovaikutuskoulutuksessa tutustuimme auditoijan työn näkökulmasta mm. aktiivisen kuuntelun jaloon taitoon, tunteiden säätelyyn ja tunneilmaston johtamiseen, mentalisaatioon eli mielentämiseen (eli siihen, miten samaan aikaan osaisimme pitää mielessä sekä oma mielemme ja sen tunnesisältö, että myös toisen mieli ja sen tunnesisältö), psykologiseen turvallisuuteen ja vuorovaikutuksen eri laatuihin. Pohdimme vuorovaikutusta myös kehollisesta näkökulmasta, sillä tunteet asuvat nimenomaan kehossa, eivät päässä ja niillä on vahva hermostollinen perusta.

Tiesitkö esimerkiksi, että organisaatiotutkimuksissa on havaittu, että työryhmien ja tiimien jäsenet “poimivat” johtajan tunnetiloja laajalti ja omaksuvat saman tunnetilan esimiehen kanssa; vieläpä niin, että mitä useammin poimitut tunnetilat positiivisia, sitä parempia tuloksia tiimi tekee. Tai että tutkimuksessa sairaaloiden huipputiimeistä havaittiin, että kaikkein parhaimpien sairaalatiimien menestyksen taustalla oli yhteinen kokemus siitä, että niissä ei tunnettu häpeää. Ja varmaan olet kuullutkin, että Googlen tutkimuksissa ylivertaisia tiimejä havaittiin yhdistävän kyky ottaa riskejä ilman turvattomuuden ja häpeän kokemuksia.

Oli todella mukava lähestyä vuorovaikutuksen teemaa eri näkökulmista. Vaikka sisääntulokulma olikin auditoijan työ (joka onkin erittäin haastava vuorovaikutustilanne), läpikäydyt asiat pätevät ihan kaikkiin vuorovaikutustilanteisiin. Osallistuja kokivatkin saaneensa eväitä kaikkiin vuorovaikutustilanteisiin potilastyössä, esimiestyössä ja ennen kaikkea myös elämään työn ulkopuolella. Yksi osallistuja totesikin palautteessaan, että ”pitkästä aikaa koulutus, jota voi suositella kaikille”.

Ja tiesitkö muuten, että ihmisen verenpaine nousee, kun hän puhuu toisille, ja laskee, kun hän kuuntelee toista ihmistä. Näinpä aktiivinen kuuntelu on siis myös hyvää verenpainelääkettä (ja tästä on muuten ihan tutkimusnäyttöä). ☺

Jos arvelet, että sinun organisaatiossasi tai työpaikallasi voisi olla hyvä joskus pysähtyä vuorovaikutuksen äärelle, niin kysy ihmeessä lisää!

Kuvassa hyvin läsnäolevassa vuorovaikutuksessa Carmen ja ystävä Väinö 🙂