“Työ osoittautui täysin erilaiseksi kuin mitä oli kuvitellut. Osa vastaajista kertoikin pakittaneensa ja palanneensa hierarkiassa alaspäin, osa taas sinnitteli, mutta poti kroonista tyytymättömyyttä. Kaikilla taas taidot pomona toimimiseen eivät riitä, ja oma erityisosaaminen pääsisi paremmin esiin asiantuntijatehtävässä. Pahimmillaan huonosta johtamisesta kärsivät kaikki: niin esihenkilö itse kuin koko työyhteisö.”