Mitä jooga voi tuoda opiskelijan paineiden keskelle – asiakkaan kokemus

Hiljaisen Mielen joogatunneilla asiakkaiden ikähaitari on vaihdellut 16-vuotiaasta yli 80-vuotiaaseen. Tämä on valtava rikkaus ja se kertoo siitä, miten jooga todellakin sopii lähes kaikille ja tuo jokaisen joogin elämään juuri sitä, mitä sillä hetkellä kaipaa. Mutta miten eri ikäiset asiakkaat kokevat joogatunnit ja mitä se heille tuo? 

Muutama vuosi sitten Hiljaisen Mielen joogan aloituskurssille tuli Kuopion IB-lukiossa opiskeleva Wilma. Jooga kulki eri muodoissaan Wilman mukana lukioajan aina kirjoituksiin saakka. Tässä blogitekstissä Wilma kertoo omin sanoin, miten hän koki joogan ja mitä se hänen elämäänsä toi. Luulen, että moni työssäkäyvistä voi samaistua Wilman ajatuksiin suorittamisen putkesta, hiljaisuuden tärkeydestä ja kehotietoisuuden merkityksestä. 

Opinnot toivat joogan pariin

Löysin itseni Hiljaisen Mielen joogan parista vuonna 2021, kun minun piti opintojeni myötä aloittaa koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta, jota voisin raportoida seuraavat 18 kuukautta. Olin aikaisemmin joogannut vapaa-ajallani vain satunnaisesti. En ollut itse asiassa lukion alkamisen jälkeen joogannut ollenkaan, sillä koulukiireet menivät valitettavasti joogaharrastuksen edelle. Tämän johdattamana innostuin siis aloittamaan Hiljaisen Mielen joogatunneilla, kerran opinnot siihen minua kannustivat.

Joogatunnit lupailivat irtiottoa suorittamisesta sekä hiljaisuutta hektisen arjen keskellä. Nämä konseptit kuulostivat opiskelijan korvaan houkuttelevilta, mutta samalla pelottavilta.

Jooga auttaa irtautumaan suorittamisen kierteestä ja palauttamaan tyyneyden

Hiljaisen Mielen joogatunneilla olen päässyt tutkimaan suhdettani suorittamisen ja kiireen kanssa. Mitä pidemmälle etenin lukio-opinnoissani, sitä enemmän opiskelupaineita tunsin jokapäiväisessä elämässäni. Arkeni pyöri niin paljon suorittamisen keskellä, että joogatunneista tuli ainoa hetki viikossa, jolloin pääsin pysähtymään ja irtaantumaan kaikesta suorittamisesta ja paineesta. Vielä tärkeämpää oli kuitenkin se, kuinka jooga antoi minulle työkaluja käsitellä ahdistusta opiskeluun liittyen. Joogan myötä opin esimerkiksi kehittämään omaa kehotietoisuuttani, josta tuli tärkeä työkalu opiskelupaineita vastaan.

Kehotietoisuus on antanut mahdollisuuden olla läsnä sekä joogamatolla että sen ulkopuolella. Olen joogatessa yllättynyt siitä, kuinka omaan kehoon keskittyminen auttaa palauttamaan tyyneyden omaan mieleen. Joogan ja kehotietoisuuden myötä olen oppinut, että voin aina tarvittaessa palata omaan kehooni, kun suorituspaineet valtaavat mieleni ja haluan palauttaa tyyneyden ajatuksieni keskelle.

Jooga auttaa tutkimaan omia ajatuksia ja tunteita

Kuten alussa mainitsin, joogan tarjoama hiljaisuus voi myös ajoittain tuntua pelottavalta. Lukiossa opiskelevana nuorena huomasin usein, että hälinä omassa mielessä voi kasvaa isoksi. Olen myös huomannut, että tätä hälinää voi tehokkaasti hiljentää pitämällä oman mielen ja kehon kiireisenä. Tämä on kuitenkin ollut pitkällä aikavälillä kuormittavaa, sillä jatkuva kiire on lopulta osoittautunut uuvuttavaksi. Vaikka tiesin, että joogatuntien tarjoama hiljaisuus on ensiarvoisen tärkeää prosessoimaan ajatusten tulvaa, ajatus tuntui myös pelottavalta; nuori ihminen haluaa harvoin pysähtyä pohtimaan ajatuksiaan, etenkin kun ne pyörivät opintojen ja suorittamisen ympärillä.

Jooga kuitenkin antoi minulle mahdollisuuden oleskella omien ajatusten ja tunteiden kanssa. Vaikka se ei aina ollut miellyttävää, se oli lopulta hyvin palkitsevaa. Opin tutkimaan ajatuksiani kiinnostuksella, sen sijaan että olisin lähestynyt niitä pelolla. Tämän myötä jooga antoi minulle mahdollisuuden hiljentyä ja käsitellä ajatuksia ja tunteita eri asanoiden kautta. Omista ajatuksistaan voi loppujen lopuksi oppia paljon asioita, ja jooga auttoi minua tämän oppimiskokemuksen kanssa.

Opin tutkimaan ajatuksiani kiinnostuksella, sen sijaan että olisin lähestynyt niitä pelolla.

Itsen kuulostelu tulisi asettaa prioriteetiksi

Joogatunneilla esiintyvät asanat avasivat minulle paljon asioita omasta persoonallisuudestani. Vahvat asanat opettivat minua sisälläni elävästä vahvuudesta ja päättäväisyydestä, kun taas lempeät asanat saivat minut tarkastelemaan empatiaa itseäni ja muita kohtaan. Jooga-asanoiden kautta oli myös tärkeä tunnistaa, mitä tunteita harjoituksen eri vaiheet herättävät. Joogan kautta pääsin siirtymään lähemmäksi ajatusmaailmaa, jossa joogaharjoitukseni ei ole ”hyvä” tai ”huono” tai ”onnistunut” tai ”epäonnistunut.” Sen sijaan, harjoitus on hyväksyttävä ja vastaanotettavana sellaisena, kun se tiettynä päivänä on.

Tämän myötä olen myös oppinut käsittelemään joogamaton ulkopuolella ilmeneviä asioita; tilanteet eivät ole aina ”hyviä” tai ”huonoja” tai muutenkaan mustavalkoisia. Sen sijaan, asioita voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. Jooga sai minut havahtumaan kehomme yksilöllisyydestä ja päiväkohtaisesta suoriutumisesta. Tämä auttoi minua pohtimaan, kuinka minun pitäisi tavata itseni yksilönä päiväkohtaisesti; en voi olettaa itseltäni saman intensiteetin suoritusta joka päivä. Sen sijaan, itsensä kuulostelu pitäisi asettaa prioriteetiksi.

Jooga on tuonut elämään työkaluja, joita en osannut odottaa

Kokonaisuudessaan jooga avasi minulle maailman, jota en olisi koskaan osannut olettaa. Nuorena joogina olen joogan myötä saanut työkaluja, joita voin hyödyntää niin tulevaisuuden harjoituksissa kuin joogamaton ulkopuolella ilmenevissä tilanteissa. Joogan myötä koen olevani murto-osan viisaampi, mutta osaan myös havainnoida, kuinka paljon opittavaa minulla on itsestäni ja elämästä. Jooga onkin tehnyt tästä ikuisen oppimisen polusta jännittävän ja innostavan.

Wilma Tynkkynen