Hyvinvointia työstä – Kaaoksesta hallintaan

Työelämä ja elämä ylipäätään kiihtyy kaikilla tasoilla ja kaikilla mittareilla mitattuna. Työuupumuksen määrä lisääntyy ja mielenterveyssyistä johtuvat sairaspoissaolot ovat voimakkaassa kasvussa. Kiireestä on tullut uusi musta eikä monikaan tuntuu enää tietävän, miten kaiken keskellä pysyisi täysissä ruumiin ja sielun voimissa.

Työhyvinvoinnista puhutaan paljon, mutta konkreettisia keinoja sen lisäämiseksi on vähän. Vaikka on tärkeää miettiä työelämää ja työhyvinvointia laajasti kokonaisuutena, kuitenkin juuri nyt lähes kaikilla työntekijöillä on akuutti tarve vahvistaa henkilökohtaisia stressinhallinnan, palautumisen ja jaksamisen keinoja kiihtyvässä työelämässä. 


Hyvinvointia työstä – kaaoksesta hallintaan on syksyllä 2021 käynnistyvä yrityksille ja organisaatioille suunnattu hyvinvoinnin kokonaisuus, jossa koko henkilöstö saa opetella rauhassa elämän rauhoittamisen, palautumisen ja stressin sekä mielen hallinnan taitoa ja oman hyvinvoinnin kannalta tärkeiden voimavara- ja kuormittavuustekijöiden tunnistamista.   

Valmennus on suunnattu lisäämään kaikkien työntekijöiden jaksamista, palautumista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Valmennus toteutetaan verkon välityksellä, jonka ohella työpaikoilla järjestetään työpaikkakohtaisia “opintopiirejä”. Valmennus toimii oivasti myös Vaikuttavan johtajan supertaidot-valmennuksen vastinparina. 

“Hanna osaa luoda rauhallisen ja miellyttävän tunnelman, jossa on helppoa keskittyä ja opetella rauhoittumista. Työpajat tukivat omaa jaksamista ja edistivät koko työyhteisön hyvinvointia. Opittuja asioita oli helppoa jatkaa myös omassa arjessa.”

Katja Lipponen, Asiakkuusjohtaja, Nordea

Valmennuksen teemat:

Läsnäolon taito ja mielen joustavuus 

 • Läsnäolon opettelu päivittäisessä arjessa
 • Pysähtymisen opettelu
 • Mentalisaatio
 • Oman ajattelun kehittäminen

Itsetuntemus ja itsensä johtaminen

 • Ajatusten, tunteiden ja havaintojen erottaminen, tunnesäätely
 • Omat vireystilat ja niiden huomioiminen arjessa
 • Kehon ja mielen palautuminen
 • Ajankäytön hallinta

Stressinhallintataidot ja jaksamisen varmistaminen

 • Kuormittavuus-, altistus- ja ylläpitävät stressitekijät
 • hallintakeinot
 • Työn voimavara- ja kuormittavuustekijät
 • Oman työn tuunaaminen

Pysyvän hyvinvoinnin varmistaminen

 • Oman punaisen lipun strategian luominen
 • Keinoja työhyvinvoinnin lisäämiseen työpaikoilla

Kurssi antoi kiireen keskelle toimivat keinot miten rauhoittaa mieli ja keho. Ja sen oivalluksen, että kannattaa pohtia millaisen energian itse vie mukanaan vaikka palaveriin, otin heti käyttöön. Toimii!

OSALLISTUJA HILJAISEN MIELEN KURSSILLA

Hyvinvointia työstä-valmennus pähkinänkuoressa

 • Tavoite: 
  • Lisätä kaikkien työntekijöiden jaksamista, palautumista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittää henkilökohtaisia keinoja oman jaksamisen, palautumisen ja hyvinvoinnin hallintaan.
 • Sisältö ja toteutus 
  • Läsnäolon taitojen, itsetuntemuksen, itsensä johtamisen, stressinhallinnan taitojen vahvistamista sekä niiden juurruttamista arkeen.  Valmennus toteutetaan verkon välityksellä, jonka ohella työpaikoilla järjestetään työpaikkakohtaisia sosiaalisen oppimisen “opintopiirejä”.  
 • Kenelle:
  • Yritysten koko henkilöstölle
  • Yhdistyksille ja liitoille
  • Harrastusporukoille
 • Kenelle ei: 
  • Henkilöille, jotka eivät ole valmiita tekemään muutoksia omassa elämässään ja arjessaan.
  • Henkilöille, jotka odottavat pika-apua, oikoteitä tai täysin stressistä vapaata elämää. 
 • Hinta ja kesto:
  • Kesto viisi viikkoa. Hinta riippuu osallistujien määrästä ja organisaation koosta. Kysy organisaatiokohtainen tarjous.

Valmennuksen sisältö rakentuu kesän 2021 aikana. Jos haluat tiimisi mukaan ensimmäiseen pilottivalmennukseen, ole yhteyksissä Hannaan email hanna@hiljainenmieli.fi tai puh 044-303 7577. 

Ymmärrän paremmin omaa ja toisen käyttäytymistä ja suhtautumista asioihin. Pitkästä aikaa koulutus jota voi suositella kaikille.

OSALLISTUJA TYÖYHTEISÖN VUOROVAIKUTUSTAIDOT-KURSSILLA

Valmentaja:

Hanna Kumpulainen (FT) on työyhteisövalmentaja ja joogaopettaja, jolla on monipuolinen työura paitsi erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä, myös joogaopettajana sekä työhyvinvoinnin ja ihmisjohtamisosaamisen kehittäjänä ja kouluttajana. Hannan ajattelutavan ytimessä on aina ihminen osana yhteisöä ja sosiaalisia verkostoja. Hannan osaamisessa ja ajattelutavassa yhdistyy mielenkiintoisella tavalla kehon ja mielen yhteys- sekä yksilössä että organisaatiossa.