Retriitit ja hyvinvointivalmennukset

Hiljainen Mieli järjestää säännöllisesti eri teemoihin liittyviä retriittejä, työpajoja sekä tarjoaa henkilökohtaista hyvinvointivalmennusta. 

Sanana retriitti tarkoittaa alunperin erilleen vetäytymistä. Retriittien tarkoituksena onkin mahdollistaa vetäytyminen hetkeksi arjen  velvoitteista oman elämän, hyvinvoinnin ja palautumisen äärelle. Retriitit järjestetään pääsääntöisesti maaseudulla idyllisellä ja kauniilla paikalla luonnon rauhassa. Retriitit järjestetään usein yhteistyössä toisen ohjaajan kanssa. 

Hyvinvointivalmennus on henkilökohtaista ja kahdenkeskistä, sparraavaa keskustelua keskustelua sinun hyvinvointisi teemoista ja kulmakivistä. Sen tavoitteena on tutkia luottamuksellisessa keskustelussa arjen hyvinvointia, sen kulmakiviä, voimavaroja ja kuormittavuustekijöitä ja luoda arkeen toimintatapoja ja rakenteita, jotka tukevat jaksamista, palautumista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittää henkilökohtaisia keinoja oman jaksamisen, palautumisen ja hyvinvoinnin hallintaan.


Ajankohtaisia tapahtumia:

Syyspäivän pysähdys 2.10.2021

Syyskuun vaihtuessa lokakuuksi, hieman ennen syyspäivän tasausta ja puolivälissä syksyä asetumme päiväksi hetkeksi rauhoittumaan, pysähdymme ja kuulostelemme itseämme. Luomme luottamuksellisen piirin ja pohdimme oman hyvinvointiamme ja sen peruselementtejä, tutkimme ja harjoittelemme pysähtymisen ja läsnäolon kultaakin kalliimpaa taitoa ja oman energiamme viisasta käyttöä. Kuulostelemme, mitä on olla vaan.


Menneitä ja tulevia retriittejä:

Joogaa ja villiyrttejä-viikonloppuretriitti 28.-30.5.2021

Oman tarinan äärellä-viikonloppuretriitti 16.-18.4.2021

Ratsastus & Jooga – aikuisten kesäleiri 10-12.7.2020

Oman tarinan äärellä-viikonloppuretriitti 3.-5.1.2020

Hiljaisuuden retriitti 3.-5.4.2020

Oman tarinan äärellä-viikonloppuretriitti 13.-15.12.2019 

Kehon ja mielen yhteys-viikonloppuretriitti 15.-17.3.2019

Voit kysyä tulevista retriiteistä lisätietoa Hannalta hanna@hiljainenmieli.fi. Kaikista tulevista retriiteistä ja tapahtumista tulee lisätietoa myös sekä nettisivuille, että facebookiin heti niiden varmistuttua.  

 


Asiakkaiden palautteita aikaisemmilta retriiteiltä: