Työyhteisöcoachin huippuvalmennus

Kohtaatko työssäsi ihmisten välisiä vuorovaikutuksen haasteita?

Haluaisitko oppia hyödyntämään valmentavan johtajuuden taitoa työssäsi?  

Toimitko työyhteisösi sisäisenä coachina tai valmentajana? 

Oletko sinä se luottohenkilö, jonka luokse työyhteisösi työuupunut ensimmäisenä astelee? 

Oletko esihenkilö, joka haluaa saada työntekijänsä loistamaan ja onnistumaan? 


Työyhteisöcoachin huippuvalmennus saattaa sinut syvällisesti sekä työyhteisön ja sen vuorovaikutuksen, että siinä toimivan ihmisen ja hyvinvoinnin äärelle.

Työyhteisöcoachin huippuvalmennuksessa kehität omia kyvykkyyksiäsi ja taitojasi kohdata ja ymmärtää ihmisiä ja vuorovaikutustilanteita, jolloin voit jatkossa auttaa koko työyhteisöäsi ja sen yksilöitä kasvamaan ja kehittymään.

Työyhteisöcoachin huippuvalmennus antaa sinulle pätevyyden ja konkreettiset työkalut toimia työyhteisösi coachina tai valmentavana johtajana. Valmennus saattaa sinut viimeisimmän tieteellisen tiedon pariin, mutta on samalla hyvin konkreettinen: coachingtaito kulkee läpileikkaavana teemana harjoituksien ja työkalujen muodossa kaikkien osioiden läpi.

Uskomme siihen, että taidot ja tekniikka ilman ymmärrystä on pinnallista ja päälleliimattua, tieto ilman taitoja ja työkaluja soveltaa opittua käytäntöön on turhaa ja tieto ja taidot ilman kokemuksellisuutta on osaamista vailla ymmärrystä. Siksi valmennuksessamme toimimme kaiken aikaa kaikilla tasoilla: tieto, taidot ja ymmärrys / kokemus. 


Olen minä käynyt johtamiskoulutuksia ja on niissä nykyään puhuttu tästä inhimillisemmästä puolesta johtamisessa. Kuitenkin vasta nyt olen todella saanut oikeita työkaluja viedä asia käytäntöön.

TYÖNJOHTAJA RAKENNUSALALLA

 

Työyhteisöcoachin huippuvalmennus 100 h pähkinänkuoressa:

 • Tavoite: 
  • Valmennus antaa sinulle pätevyyden ja konkreettiset työkalut toimia työyhteisösi coachina tai valmentavana johtajana. 
 • Aikataulu ja sijainti:
  • Tammi-toukokuu 2021, Kuopio (täynnä)
  • Syys-joulukuu 2021, Kuopio
 • Lähipäivät: 
  • 9.9., 23.9., 7.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.
 • Pitää sisällään:
  • 100 tuntia työskentelyä, lue lisää valmennuksen teemoista alta
  • 7 lähipäivää
  • Välitehtävät
  • oma coaching 3 krt
  • harjoituscoachingit 2x 5krt
  • Päättötyö suoraan organisaatioon
 • Hinta:
  • 2650 eur (alv 0%). Early bird-tarjous 2500 eur (alv 0%) 31.5.2021 saakka. 

Olen valmentanut vuosikausia, mutta tämä, jota te opetatte, on jotain ihan muuta!”

MYYNTIJOHTAJA PANKKIALALLA

Mitä saat?

 • Viimeisintä tutkimustietoa ja vuosien käytännön kokemusta yhdistelevää huippuvalmennusta.
 • Konkreettista, itseä ja suoraan työyhteisöä palvelevaa coaching-harjoittelua.
 • Käytännöllisiä työkaluja ja niiden testausta arjessa läpi valmennuksen. Konkreettinen coachingtaito kulkee mukana läpi valmennuksen punaisena lankana, ja muita teemoja syvennetään ryhmä-, pari- ja omacoachingin keinoin. 
 • Omaa coachingia.
 • Varmuutta kohdata ja selvittää työyhteisön erilaisia haasteita.

Hannan ja Suvin yhteistyö toimi saumattomasti ja olivat rakentaneet koulutussisällön molempien asiantuntijuutta tukien. Hannassa ja Suvissa yhdistyy tieto ja tunne yhdistettynä kokemukseen ja uteliaisuuteen.

OSALLISTUJAT VALMENNUKSESSA

Kenelle valmennus on tarkoitettu: 

 • Johtajille ja esimiehille ja -naisille
 • HR-asiantuntijoille ja -vastuullisille
 • Työhyvinvoinnista vastaaville
 • Organisaation sisäisille valmentajille -tai tällaisiksi haluaville!

Sinulla voi olla asema yllämainituissa vastuissa tai voit olla kiinnostunut kasvamaan kyseisiin rooleihin.


Valmennuksen teemat:

Itsensä johtaminen

 • Itsetuntemus ja ajanhallinta
 • Itsensä johtaminen  
 • Kasvun ja kehittymisen mentaliteetti 

Vuorovaikutus

 • Vuorovaikutuksen laadut
 • Psykologinen turvallisuus
 • Kehollisuus vuorovaikutuksessa

Tunteet työssä

 • Tunteet
 • Empatian eri muodot
 • Tunneäly ja sosiaalinen älykkyys

Merkityksellisyys työssä

 • Merkityksellisyys, motivaatio ja työn imu
 • Merkitys ja arvot
 • Motivoituminen ja motivoiminen

Työyhteisötaidot ja organisaatiokulttuuri

 • Työyhteisö systeemisenä kokonaisuutena
 • Työyhteisötaidot ja psykologinen sopimus
 • Organisaatiokulttuuri

Palautteenanto ja ongelmatilanteet

 • Rakentavan ja positiivisen palautteen anto
 • Konfliktit ja niiden ratkaisemisen vuorovaikutustaidot
 • Keskusteluälykkyys

Kokonaisvaltainen työhyvinvointi

 • Työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen johtaminen
 • Stressinhallinta ja palautuminen
 • Haitallinen stressi ja työuupumus

Coachingtaito

 • Coachingin periaatteet, tarkoitus ja tavoitteet
 • Ajattelun yhteys käyttäytymiseen ja näkökulman vaihtamisen taito 
 • Konkreettiset coachingtyökalut ja -tekniikat
   

Koulutus oli todella mielenkiintoinen, ja rakenne hyvä. Tämä on ollut sellainen katsaus itseeni, niin ihmisenä kuin johtajana, että kaiken kaikkiaan ollut todella hyödyllinen ja silmiä avaava koulutus. Suosittelen lämpimästi. Henkisen kasvun alku.

OSALLISTUJA

Valmentajat:

Valmennus toteutetaan Kohisevankosken ja Hiljaisen Mielen yhteistyönä. Osallistujat saavat ammentaa ainutlaatuisesta kokemuspohjasta yritysmaailmasta, johtamisesta, tiedemaailmasta ja keho-mieliyhteydestä.


Hanna Kumpulainen (FT) on työyhteisövalmentaja ja pitkän linjan yrittäjä, jolla on monipuolinen työura erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä yliopistomaailmassa ja pienyrityksissä johtamisen, johtamisjärjestelmien, työhyvinvoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen parissa. Hannan ajattelutavan ytimessä on aina ihminen osana yhteisöä ja sosiaalisia verkostoja. Hannan osaamisessa yhdistyy huikealla tavalla kehon ja mielen yhteys- sekä yksilössä että organisaatiossa.

Hanna yhdistää selkeällä, ammattitaitoisella ja luovalla tavalla johtamisen tieteellisen taustan ja käytännön toisiinsa. Hän on taitava selvittämään ilmiöt ja johtamisen tilanteet tieteen ja tutkimusten näkökulmasta konkreettisesti ja maanläheisesti sekä innostavasti. Hanna on vuorovaikutteinen , analyyttinen ja dialoginen kouluttaja, jossa yhdistyy rauhallisuus ja innostavuus. Monipuolisia näkökulmia tuodessaan Hanna saa kuulijan pohtimaan omaa johtajuuttaan laatikon ulkopuolelta luoden mahdollisuuden oivalluksille ja uusille ajatuksille.

Vilma Kröger, kunnanjohtaja, Pielaveden kunta

Suvi Kohisevankoski on kokenut johtamisen valmentaja, sarjayrittäjä ja valmentautunut master -ja bisnescoach. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja tehnyt väitöstutkimusta osallistavasta yhteiskehittämisestä yrityksissä. Suvi on erityisen kiinnostunut kokonaisvaltaisesta käyttäytymisen muodostumisesta mielen ja kehon yhteistyönä sekä organisaatiossa sen vaikutuksesta johtamiskulttuuriin ja siihen, miten yhteispeli lopulta virtaa.

Suvin ryhmävalmennukset olivat aina suuresti odotettuja ja päivät olivatkin täynnä innostuneisuutta, motivointia ja uusia oivalluksia, työskentely oli selkeää ja tavoitehakuista. Suvi sai omalla persoonallaan ryhmän toimimaan. Yksilöcoachingissa Suvin ehdoton vahvuus oli yksilön kohtaaminen. Hän loi turvallisen ympäristön asioiden ja toimintatapojen haastamiseen. Yhteiset tapaamiset johtivat uusiin ajatuksiin samalla voimistaen näkemyksiä omista vahvuuksistani.”

Sanna Kekäläinen, Vetrea Terveys Oy


Ilmoittautuminen ja hinta: 

Valmennuskokonaisuuden hinta on 2650 (alv. 0%), sisältäen valmennuksen lähipäivät, oman coachingin, materiaalit, koulutuspäivien lounaat + kahvit sekä yhteydenpidon lähipäivien välillä. 31.5.2021 mennessä ilmoittautuneille valmennuksen hinta on 2500 eur (alv o%). Valmennukseen mahtuu yhteensä 10 henkilöä ja se toteutuu kahdeksalla osallistujalla. Valmennus laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen, voit tiedustella halutessasi osamaksumahdollisuutta.

Voit kysyä lisää ja ilmoittautua mukaan soittamalla tai laittamalla viestiä Hannalle, hanna@hiljainenmieli.fi / 044-3037577 tai Suville, suvi@kohisevankoski.fi / 040-7483454. Ilmoittautuminen on sitova ja valmennus laskutetaan ilmoittautuessa. Peruutusehdot voit lukea täältä.


Asiakkaiden palautteita aikaisemmista koulutuksista: