Vaikuttavan johtajan supertaidot

70 % taidoista, joita huipputason johtajilta, asiantuntijoilta ja ammattilaisilta vaaditaan ovat tunnetaitoja: Kykyä olla läsnä, kykyä ymmärtää itseä ja omia tunteita, kykyä ymmärtää toisen tunteita ja näkökulmaa. Kykyä kiinnittyä ja luoda yhteys toiseen ihmiseen ja aktiivisesti ja intuitiivisesti kuunnella toista. 

Vaikuttava johtaminen syntyy läsnäolevasta kohtaamisesta, itsensä tuntemisesta ja kyvystä luoda aito ja arvostava yhteys toiseen ihmiseen – eikä kyseessä ole syntymässä annettu ominaisuus, vaan taito, jota voi oppia!


Vaikuttavan johtajan supertaidot-valmennus on sinun tiimisi oma, kuusi viikkoa kestävä valmennus, jossa otamme johtajan ja tärkeimmät taidot haltuun. Valmennuksessa opitaan konkreettisesti ja käytännönläheisesti työelämän supertaidot, jotka omakohtaisen harjoittelun tuloksena siirtyvät elämän, arjen, johtamisen sekä oman hyvinvoinnin kehittämisen ja itsensä johtamisen työkaluiksi ja supertaidoiksi.

Valmennus pohjaa tieteelliseen tietoon, mutta on hyvin konkreettinen ja omaa harjoitusta painottava. Oppimisen siemen istutetaan yhteisissä työpajoissa ja varsinainen oppiminen tapahtuu itsenäisesti ja verkkoavusteisesti työpajojen välillä.  


Hanna yhdistää selkeällä, ammattitaitoisella ja luovalla tavalla johtamisen tieteellisen taustan ja käytännön toisiinsa. Hän on taitava selvittämään ilmiöt ja johtamisen tilanteet tieteen ja tutkimusten näkökulmasta konkreettisesti ja maanläheisesti sekä innostavasti.

Hanna on vuorovaikutteinen, analyyttinen ja dialoginen kouluttaja, jossa yhdistyy rauhallisuus ja innostavuus. Monipuolisia näkökulmia tuodessaan Hanna saa kuulijan pohtimaan omaa johtajuuttaan laatikon ulkopuolelta luoden mahdollisuuden oivalluksille ja uusille ajatuksille.

Vilma Kröger, kunnanjohtaja, Pielaveden kunta


Valmennuksen teemat:

Taito 1: Läsnäolon ja pysähtymisen taito

Läsnäolon taito eli kyky olla läsnä hetkessä, kyky suunnata huomio ja tarkkaavaisuus, kyky hallita omaa mieltä ja ajatuksia, taito kyky aistia kehon ja mielen tila ja niiden välinen yhteys muodostaa pohjan kaikelle henkilökohtaiselle hyvinvoinnille, itsen ja toisten ymmärtämiselle ja arvostavalle kohtaamiselle. Kaikki henkilökohtainen ja organisaatiotason luovuus, innovatiivisuus ja kehittyminen syntyy taidosta olla läsnä ja pysähtyä. 

Taito 2. Itsetuntemus ja itsereflektion taito

Itsetuntemus ja itsereflektion taito eli taito tutkia ja tutustua itseen, kyky ymmärtää itseä, omia luonteenpiirteitä, reaktioita, tunteita, motivatiota, historiaa, toimintaa osana ryhmää ja työyhteisöä, kyky reflektoida omia muodostaa pohjan itsesäätelylle, sekä kaikelle itsensä, että muiden johtamiselle ja toisiin ihmisiin vaikuttamiselle.

Taito 3. Yhteyden luomisen ja kuuntelun taito

Kyky luoda aito ja rehellinen yhteys toiseen ihmiseen, kyky kiinnittyä toiseen ja taito aktiivisesti, rehellisesti ja läsnäolevasti kuunnella toista. Yhteyden luomisen ja kuuntelun taito muodostaa pohjan kaikelle ihmisten väliselle kanssakäymiselle, vuorovaikutukselle, luottamuksen ja turvallisuuden tunteen luomiselle ja aidolle, rohkealle johtajuudelle.

Supertaidot käyttöön arjessa

Miten johtaa itseä, omaa energiaa ja omaa ajankäyttöä? Miten johtaa vastaavia asioita toisissa ja luoda kestävää, kannattavaa ja hyvinvoivaa (työ-)elämää? Supertaitojen käyttöönotto ja integrointi kaikken elämän, arjen, johtamisen sekä oman hyvinvoinnin kehittämisen ja itsensä johtamisen työkaluiksi ja supertaidoiksi.  


Hannasta huokuu läsnäolo, joka valuu toisiin. Läsnäolo on Hannan supervoima!

TOIMITUSJOHTAJA HANNAN VALMENNUKSESSA

Vaikuttavan johtajan supertaidot-valmennus pähkinänkuoressa: 

 • Kenelle:
  • Johtajille, johtoryhmille, projektipäälliköille ja asiantuntijoille, jotka työssään johtavat ihmisiä ja ennen kaikkea itseään. 
 • Tavoite: 
  • Valmennuksessa opitaan työelämän supertaidot, jotka omakohtaisen harjoittelun tuloksena siirtyvät elämän, arjen, johtamisen sekä oman hyvinvoinnin kehittämisen ja itsensä johtamisen työkaluiksi ja supertaidoiksi.
 • Kesto:
  • Kuusi viikkoa
 • Pitää sisällään: 
  • Neljä työpajaa. 4 h/työpaja, lähi- tai etätoteutus. Työpajat viikkojen 1, 3, 5 ja 7 alussa.
  • Kolme harjoittelujaksoa. Harjoitelujaksojen aikana supertaitojen henkilökohtainen harjoittelu, jota ohjataan verkko-oppimisen avulla.
 • Hinta:
  • Alkaen 6000 eur (alv 0%), lopullinen hinta riippuu toteutuksesta ja osallistujien määrästä. 

Hanna on osaava, ammattitaitoinen ja valoisa, jonka rauhallisuus välittyy ja tuo itsellekin viestin, että voin rauhoittua.

OSALLISTUJA VALMENNUKSESSA

Mitä saat?

 • Viimeisintä tutkimustietoa ja vuosien käytännön kokemusta yhdistelevää huippuvalmennusta.
 • Konkreettista, itseä ja suoraan paitsi työyhteisöä, mutta myös omaa hyvinvointia ja lähipiiriä palvelevaa johtajan supertaitojen harjoittelua.
 • Käytännöllisiä työkaluja ja niiden testausta arjessa läpi valmennuksen.
 • Varmuutta kohdata ja selvittää työelämän erilaisia haasteita.

“Hanna järjesti työpaikallani useita työpajoja, joissa sovellettiin joogaa, hengitystekniikoita, tieteellistä tietoa ja mindfulnessia oman hyvinvoinnin tukemiseksi arjen kiireiden keskellä.

Hanna osaa luoda rauhallisen ja miellyttävän tunnelman, jossa on helppoa keskittyä ja opetella rauhoittumista. Työpajat tukivat omaa jaksamista ja edistivät koko työyhteisön hyvinvointia. Opittuja asioita oli helppoa jatkaa myös omassa arjessa.”

Katja Lipponen, Asiakkuusjohtaja, Nordea Kuopio

Valmentaja:

Hanna Kumpulainen (FT) on työyhteisövalmentaja ja pitkän linjan yrittäjä, jolla on monipuolinen työura erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä yliopistomaailmassa ja pienyrityksissä johtamisen, johtamisjärjestelmien, työhyvinvoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen parissa. Hannan ajattelutavan ytimessä on aina ihminen osana yhteisöä ja sosiaalisia verkostoja. Hannan osaamisessa yhdistyy huikealla tavalla kehon ja mielen yhteys- sekä yksilössä että organisaatiossa.