Yrityksille ja työpaikoille - Hiljainen Mieli

Rakennamme parhaillaan paremman työelämän Hyvää työtä-Akatemiaa!


Valmennamme, koulutamme ja konsultoimme tämän päivän ja tulevaisuuden menestyviä johtajia ja työyhteisöjä kehittämään kyvykkyyksiään ja ihmisläheisen työn taitoja muuttuvassa maailmassa kohti kestävää menestystä.


Hyvää työtä on tulevaisuuden johtajuus- ja työelämätaitojen akatemia, jossa kehität arvokasta inhimillistä ja sosiaalista pääomaa ja taitoja uuden ajan työelämään. Hyvää työta-akatemia avautuu ihan pian osoitteessa www.hyvaatyota.com. Siihen saakka voi seurata akatemian rakentumista Hiljaisen Mielen nettisivuilla sekä somessa https://www.facebook.com/hyvaatyota ja https://www.instagram.com/hyvaa_tyota.


Ihmisläheinen johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellinen liiketoiminta ovat toisiaan tukevia ja ruokkivia, ei poissulkevia tekijöitä.

Hyvää työtä-akatemiassa uskomme vahvasti siihen, että kannattava kasvu ja tuloksellinen liiketoiminta tapahtuvat aina ihmisläheisen johtamisen, työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin kanssa käsi kädessä ja näiden tulisi olla toistaan ruokkivia, ei poissulkevia tekijöitä. Kaikessa strategiatyössä pidämme aina mielessä, miten henkilöstö, organisaatio ja osaaminen voivat kasvaa liiketoiminnan mukana ja miten yhdessä liiketoiminnan kasvun ja kannattavan liiketoiminnan kanssa myös henkilöstö voi voida hyvin.

Valmennukset ja koulutukset yrityksille ja organisaatioille:

Valmennukset ovat pitkäkestoisia yhteisiä matkoja kohti pysyvää muutosta. Valmennukset ovat joko suoraan Sinun organisaatiollesi räätälöityjä kokonaisuuksia tai yleisiä laajempia valmennuksia, joissa voit oppia myös toisten organisaatioiden huippuosaajilta. Koulutukset ovat lyhyempiä (2-8 tunnin) koulutuksia rajatusta aiheesta. Koulutukset ovat tyypillisesti organisaatiokohtaisia ja ne voidaan toteuttaa sekä lähitoteutuksena, että etätoteutuksena. Koulutukset voidaan toteuttaa joko organisaatiosi tiloissa tai ulkopuolella.  

Valmennukset ja koulutukset voivat olla suunnattuja joko hallitukselle, johtoryhmälle ja esimiehille, tai koko henkilöstölle ja niiden aiheina voivat olla esimerkiksi:

  • Työyhteisöcoachin huippuvalmennus
  • Voittava tiimi – hyvinvoivan ja menestyvän työyhteisön anatomia
  • Työelämän tunne- ja vuorovaikutustaidot 
  • Läsnäolon ja pysähtymisen taito kestävän liiketoiminnan perustana
  • Rakentavan palautekulttuurin luominen
  • Kokonaisvaltainen työhyvinvointi

Konsultointi

Kun organisaatiosi haluaa kasvaa ja kehittyä, tai haluat luoda askelmerkkejä organisaatiosi strategiaan tai muutostilanteisiin, yrityskohtainen konsultointi ja / tai sen yhdistäminen yrityskohtaisiin valmennuksiin ja koulutuksiin on hyvä vaihtoehto. Erityisosaamisemme on nimenomaan yritysten ihmisjohtamisen ja johtamisosaamisen, kasvun, uudistumisen ja muutosjohtamisen projekteissa.

Voimme yhdessä pohtia esimerkiksi

  • johtajuusosaamisen kehittämistä,
  • strategian tai liiketoiminnan uudistamista ja henkilöstön osallistamista muutos- ja strategiatyön suunnitteluun ja jalkauttamiseen,
  • kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kehittämistä tai
  • muutosprosessin ja muutosjohtamisen kinkkisiä kysymyksiä.

Pk-yrityksillä on myös mahdollisuus hyödyntää ELY-keskuksen analyysi- ja kehittämispalveluita kasvun, uudistumisen ja kehittämisen konsultoinnin toteutuksessa. Tällöin yhden konsultointipäivän hinta asiakkaalle on vain 325 eur/pvä (alv 0%). ELY-keskuksen analyysi- ja kehittämispalvelun virallisena sopimustoteuttajana on vastuukonsultti Hanna Kumpulainen (Tmi Hanna Kumpulainen).


Työyhteisöcoachin huippuvalmennus, Kuopio syksy 2021

Tai haluaisitko kasvaa työelämässäsi aivan uudenlaisiin saappaisiin tai varmistaa, että sinulla on arvokasta pääomaa uuden ajan työelämään? Löytää itsestäsi sellaisia kyvykkyyksiä, jotka tulevassa työelämässä ovat välttämättömiä ja menestyneiden yritysten oleellisia rakennuspalikoita?  

Kohtaatko työssäsi ihmisten välisiä vuorovaikutuksen haasteita? Toimitko työyhteisösi sisäisenä coachina tai valmentajana? Oletko sinä juuri se, jonka luokse työyhteisösi työuupunut ensimmäisenä astelee? Tai oletko esihenkilö, joka haluaa saada työntekijänsä loistamaan ja onnistumaan? 

Työyhteisöcoachin huippuvalmennuksessa kehität omia kyvykkyyksiäsi ja taitojasi kohdata ja ymmärtää ihmisiä ja vuorovaikutustilanteita, jolloin voit jatkossa auttaa koko työyhteisöäsi ja sen yksilöitä kasvamaan ja kehittymään.

Valmennus antaa sinulle pätevyyden ja konkreettiset työkalut toimia työyhteisösi coachina tai valmentavana johtajana. Valmennus on hyvin konkreettinen: coachingtaito kulkee läpileikkaavana teemana harjoituksien ja työkalujen muodossa kaikkien osioiden läpi.


Hiljaisen Mielen yrittäjä on työyhteisövalmentaja ja hyvinvointialan asiantuntija (FT) Hanna Kumpulainen, jolla on pitkä ja monipuolinen työura erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä yliopistomaailmassa ja pienyrityksissä. Vuodesta 2012 lähtien Hanna on toiminut päätoimisena yrittäjänä ja toimitusjohtajana ja ollut kehittämässä kymmenien yritysten liiketoimintaa, strategiaa ja johtamisjärjestelmiä sekä osallistunut yritysten johtoryhmä- ja hallitustyöhön sekä toiminut vuodesta 2018 lähtien Euroopan Unionin pk-rahoitusinstrumentin (EIC) hakemusten evaluoijana.

Luonnontieteellis-farmaseuttinen ja liike-elämän tausta yhdistettynä joogaopettajan työhön ja koulutukseen sekä sosiaalipsykologian ja työ- ja organisaatiopsykologian opintoihin muodostaa mielenkiintoisen kombinaation tutkia ihmisen ja työyhteisöjen hyvinvointia ja vuorovaikutusta monista eri näkökulmista, aina vahvasti tutkittuun tieteelliseen tietoon pohjautuen.

Pitkäaikainen kokemus sekä yrittäjänä/yrityksen perustajana, hallituksen jäsenenä ja start up- ja kasvuyritysten sparraajana ovat tuoneet Hannalle vahvan ymmärryksen ja kokemuksen liiketoiminnan kasvun ja uudistumisen haasteista sekä myös toimivan työkalupakin siihen, miten ne voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi.


Asiakkaiden palautteita: