Yrityksille

Hyvää Työtä-Akatemia on tulevaisuuden johtajuus-, työelämä- ja työyhteisötaitojen akatemia, jossa kehität arvokasta inhimillistä ja sosiaalista pääomaa ja taitoja uuden ajan työelämään. Autamme tulevaisuuden menestyviä johtajia ja työyhteisöjä kehittämään ihmisläheisen työn taitoja muuttuvassa maailmassa kohti kestävää menestystä.


Astu sisään Hyvää Työtä-Akatemiaan!