Yrityksille ja työpaikoille - Hiljainen Mieli

Hyvinvointi on yhtä paljon yksilön, kuin yhteisön vastuulla  


Uskon, että pysyvä, todellinen hyvinvointi voidaan saavuttaa nöyrällä, kokonaisvaltaisella, inhimillisellä, tiedostavalla ja rehellisellä asenteella ja ymmärryksellä, jossa oleellista on sekä yksilön hyvinvointi ja turvallisuuden, merkityksellisyyden ja kuulluksi tulemisen kokemus, että organisaation hyvinvointi, ihmisläheinen johtaminen ja merkityksellinen tekeminen. Uskon myös, että kun johtaminen kehittyy enemmän ihmisiä kuuntelevaan ja arvostavaan suuntaan, se väistämättä tulee myös näkymään myös yrityksen tuloksessa.

Hanna Kumpulainen


Hiljaisen Mielen yrittäjä on hyvinvointialan asiantuntija (FT) Hanna Kumpulainen, jolla on pitkä ja monipuolinen työura erilaisissa hyvinvointialan asiantuntija- ja johtotehtävissä yliopistomaailmassa ja pienyrityksissä, ja näin ollen vahva ymmärrys johtamisesta ja työhyvinvoinnista sekä niiden haasteista suomalaisessa työelämässä. 

Luonnontieteellis-farmaseuttinen ja liike-elämän tausta yhdistettynä joogaopettajan työhön ja koulutukseen sekä sosiaalipsykologian ja työ- ja organisaatiopsykologian opintoihin muodostaa mielenkiintoisen kombinaation tutkia ihmisen hyvinvointia ja vuorovaikutusta monista eri näkökulmista, aina vahvasti tutkittuun tietoon pohjautuen.

Hiljaisen Mielen toiminnan ytimessä on aina ihminen, riippumatta siitä, onko asiakkaana henkilö vai yritys. Yksilö eli ihminen on osa yhteisöä, ja kaikki yksilöt yhdessä muodostavat yhteisön. Niinpä koko organisaation hyvinvointi muodostuu jokaisen yksilön ja ihmisen hyvinvoinnista, ja organisaation hyvinvointi heijastuu myös aina yksilöön. 


Kumppanisi työyhteisön kokonaisvaltaisessa kehittämisessä

Hiljainen Mieli on yritysten ja organisaatioiden kumppanina työhyvinvoinnin kehittämisessä ja järjestää yrityksille ja organisaatioille sekä inspirointioluentoja, valmennuksia ja koulutuksia, että yrityskohtaisia joogatunteja ja –työpajoja. 

Luennot, koulutukset, työpajat yrityksille:

Järjestän yrityksille ja organisaatioille inspirointiluentoja, koulutuksia ja työpajoja esimerkiksi osana tyhy- tai strategiapäiviä. Luentojen ja työpajojen aiheina voivat olla esimerkiksi:

  • Työelämän vuorovaikutustaidot – esimiehille, asiakaspalvelijoille tai auditoijille
  • Pysähtymisen taito ja tärkeys arjessa ja työelämässä
  • Rentoutuminen ja stressistä palautuminen
  • Kaikki aistit käyttöön- Keholliset menetelmät strategiatyön pohjana

Joogatunnit ja työpajat yrityksille:

Järjestän sekä säännöllisiä yrityskohtaisia viikkotunteja, että yksittäisiä joogatunteja ja –työpajoja yrityksille. Erityisesti lempeän ja palauttavat Pysähdy- ja yinjoogatyöpajat ovat erittäin suosittuja osana esimerkiksi tyhy-päivää tai pikkujouluja. Voit lukea yinjoogasta kohdasta tuntikuvaukset

Jos työpaikallasi on toiveita rentouttavan ja pysäyttävän tyhytoiminnan osalta, niin ole yhteydessä Hannaan email. hanna@hiljainenmieli.fi tai puh. 044-303 7577. Suunnitellaan yhdessä teidän tarpeisiin soveltuva kokonaisuus.


Työyhteisöcoachin huippuvalmennus, Kuopio 2021

Tai haluaisitko kasvaa työelämässäsi aivan uudenlaisiin saappaisiin tai varmistaa, että sinulla on arvokasta pääomaa uuden ajan työelämään? Löytää itsestäsi sellaisia kyvykkyyksiä, jotka tulevassa työelämässä ovat välttämättömiä ja menestyneiden yritysten oleellisia rakennuspalikoita?  

Kohtaatko työssäsi ihmisten välisiä vuorovaikutuksen haasteita? Toimitko työyhteisösi sisäisenä coachina tai valmentajana? Oletko sinä juuri se, jonka luokse työyhteisösi työuupunut ensimmäisenä astelee? Tai oletko esihenkilö, joka haluaa saada työntekijänsä loistamaan ja onnistumaan? 

Työyhteisöcoachin huippuvalmennuksessa kehität omia kyvykkyyksiäsi ja taitojasi kohdata ja ymmärtää ihmisiä ja vuorovaikutustilanteita, jolloin voit jatkossa auttaa koko työyhteisöäsi ja sen yksilöitä kasvamaan ja kehittymään.

Valmennus antaa sinulle pätevyyden ja konkreettiset työkalut toimia työyhteisösi coachina tai valmentavana johtajana. Valmennus on hyvin konkreettinen: coachingtaito kulkee läpileikkaavana teemana harjoituksien ja työkalujen muodossa kaikkien osioiden läpi.


Asiakkaiden palautteita: